Biojalostamoprosessit

Termisten puunjalostusprosessien avulla voidaan tuottaa puuraaka-aineesta eri vaatimusten mukaisia polttoaineita. Korkean lämpötilan ja hapettomien olosuhteiden avulla voidaan erotella biomassasta haihtuvat ja kiinteät ainekset. Puun kaasutustekniikoiden avulla pystytään tuottamaan puuraaka-aineesta ominaisuuksiltaan fossiilisia polttoaineita muistuttavia jakeita, kuten:

  • Kiinteää torrefioitua puuta
  • Nestemäistä pyrolyysiöljyä
  • Puukaasua

Nämä biopolttoaineet ovat ominaisuuksiltaan erinomaisia korvaamaan fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja polttoöljyä.

DustComb tuottaa kokonaisratkaisuja puuraaka-aineen esikäsittelyyn biojalostamoja varten sekä osallistuu erilaisten jalostusprosessien tutkimukseen ja tekniikoiden kehitykseen.