Biopolttoaineen jalostus

Polttoaineen laadun parannuksella voidaan vaikuttaa kattilassa tapahtuvaan palamiseen helposti muuttamatta kattilan rakennetta. Kuivaamalla ja hienontamalla puupolttoaine kattilan kannalta optimaaliseen lopputulokseen saavutetaan merkittäviä hyötyjä, kuten:

  • korkeampi hyötysuhde
  • alhaisempi polttoaineenkulutus
  • tasainen palaminen
  • puhtaampi palaminen
  • pienemmät päästöt
  • varmempi polttoaineen käsittely ja syöttö
  • parempi kattilan toimintavarmuus
  • parempi polttoaineen varastoitavuus

 

DustCombin kokonaisratkaisut puupolttoaineen esikäsittelyyn ovat integroitavissa kattilalaitoksen yhteyteen. Tällöin voimalaitoksessa tuotettua lämpöä voidaan hyödyntää myös polttoaineen kuivaamiseen, jolloin kattilan käyttöastetta on mahdollista lisätä.