Biopolttoaineiden tuotanto

DustComb tarjoaa kokonaisratkaisuja ja tekniikoita biopolttoaineiden tuotantoa ja jalostusta varten. Suunnittelemme ja toteutamme puupolttoaineiden jalostuslaitosten ja prosessointilinjastojen rakennusprojektit yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kuivien ja tasalaatuisten polttoaineiden kuljettaminen on tehokkaampaa ja niiden avulla parannetaan voimalaitosten toimintavarmuutta.

Biopolttoaineterminaali

Jalostamattoman metsäpolttoaineen suuret kosteuden- ja laadunvaihtelut aiheuttavat ongelmia erityisesti pienissä ja keskisuurissa lämpölaitoksissa. Keskitetyssä puupolttoaineen jalostusterminaalissa voidaan tuottaa ja varastoida hyvä- ja tasalaatuisia puupolttoaineita kustannus- ja energiatehokkaasti, mistä lämmöntuottajat voivat hankkia polttoaineensa varmasti ja vaivattomasti. Terminaali takaa asiakkailleen varmat ja tasalaatuiset polttoainetoimitukset ympäri vuoden.

Jalostusterminaalin avulla tuotava lisäarvo puupolttoaineelle:

  • Laadun parannus
  • Kosteuden poisto
  • Partikkelikoon pienennys
  • Energiatiheyden lisääminen
  • Paremmat käsittely- ja varastointiominaisuudet

 

Lopputuotteet asiakkaille:

  • Kuivattu metsähake
  • Hienomurske
  • Puupelletit
  • Torrefioidut ja nesteytetyt tuotteet.

Liikuteltavat ratkaisut

Kompaktit ja helposti liikuteltavat ratkaisut mahdollistavat puuaineksen jalostuksen raaka-aineen lähteellä. Täten voidaan alentaa merkittävästi biopolttoaineen kuljetuskustannuksia.