INNOVATIIVISET BIOMASSAN PROSESSOINTIMENETELMÄT

DustComb tarjoaa sinulle ratkaisuja puupolttoaineiden jalostamiseen.

OPTIMOI

DustComb optimoi polttoaineen laadun.

MAKSIMOI

DustComb maksimoi voimalaitoksesi hyötysuhteen.

MINIMOI

DustComb minimoi palamisessa syntyvät päästöt.

Ratkaisut voimalaitoksille

Paranna biopolttoaineen laatua ja korvaa fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla puupolttoaineilla.

Lisää

Ratkaisut biopolttoaineiden tuottajille

Puuraaka-aineiden laadun parantaminen ja energiatiheyden kasvattaminen.

Lisää

Ratkaisut biojalostamoille

Puuperäisten polttoaineiden jalostus sekä raaka-aineiden esikäsittely.

Lisää