Förädling av biobränslen

Genom att förbättra kvaliteten på bränslet kan man enkelt påverka på förbränningen i pannan utan att behöva ändra på pannans konstruktion. Torkning och malning av trädbränslet till optimal grad för pannanläggningen hämtar flera fördelar till anläggningen, som t.ex.:

  • Högre verkningsgrad
  • Lägre bränsleförbrukning
  • Jämn förbränning
  • Renare förbränning
  • Mindre utsläpp
  • Tillförlitlig behandling och inmatning av bränslet
  • Funktionssäker kontroll över pannan
  • Bättre lagringsegenskaper hos bränslet

DustCombs helhetslösningar för behandling av trädbränsle är integrerbara intill pannanläggningen. Detta möjliggör ökad förbrukningsgrad av pannan, då värme producerat i kraftverket också kan utnyttjas i torkningsprocessen.