INNOVATIV BEHANDLING AV BIOMASSA

DustComb erbjuder dig lösningar för behandling och produktion av trädbränslen.

OPTIMERING

DustComb optimerar kvaliteten på ditt bränsle.

MAXIMERA

DustComb maximerar energieffektiviteten i din anläggning.

MINIMERA

DustComb minimerar utsläppen i förbränningen.

Lösningar för kraftverk

Förbättra kvaliteten på biobränslen. Ersätt fossila bränslen med förnybart träd.

Mera

Lösningar för biobränsleproducenter

Framställande av homogent och högklassigt bränsle av trädbaserat råmaterial.

Mera

Lösningar för bioraffinaderier

Förbättra kvaliteten av trädbaserat råmaterial och biobränslen.

Mera