Lösningar

Vi är ett konsultbolag specialiserat inom förädlingstekniker för träd- och övriga biobränslen. Vi erbjuder expertistjänster inom energi- och biobränslesektorn, speciellt angående processande av trädbränslen. Våra tjänster omfattar:

  • Utredningsarbeten
  • Planerings- och dimensioneringstjänster
  • Projektering

 

Vårt mål är att förbättra kvaliteten på trädbränslen och på så sätt effektivera och öka andelen biobränslen inom energibranschen.

Våra optimerade helhetslösningar ökar energieffektiviteten och förbättrar helhetsverkningsgraden i era anläggningar. Våra innovativa behandlingstekniker möjliggör effektivare utnyttjande av bränslen och råvaror.

Behandlingsprocesser för träbaserat råmaterial

Våra helhetslösningar för integrerad behandling av trädråmaterial innefattar bland annat:

  • Grovmalning
  • Torkning
  • Finmalning
  • Siktning

Förbättring av bränslekvaliteten

Bränslekvaliteten är den mest betydande faktorn som inverkar på förbränningen och utsläppen som bildas i pannan. Genom att optimera kvaliteten på bränslet för att uppfylla pannanläggningens tekniska krav, kan man maximera anläggningens verkningsgrad och minska på bränsleförbrukningen.

Läs mera>>

Tillverkning av biobränslen

I små och medelstora pannanläggningar är det speciellt viktigt att bränslet som används är av god och jämn kvalitet. Homogent bränsle säkerställer störningsfri drift, stadig förbränning, bättre verkningsgrad och mindre utsläpp.

I centraliserade förädlingsterminaler för trädbränslen tillverkas det från trädråvara torrt biobränsle med jämn kvalitet. Terminalen garanterar sina kunder säker bränsletillförsel året runt.

Läs mera>>

Bioraffinaderier

Genom olika termiska förädlingstekniker för biomassa, som t.ex. förgasning och förvätskning, kan man ändra på dess fysikaliska och kemiska egenskaper. Icke önskvärda komponenter separeras eller avlägsnas och på så sätt ökar energidensiteten hos biobränslet. Genom att öka på energidensteten kan man minska betydligt på transport- och behandlingskostnaderna.

Läs mera>>